In Memoriam

Frans Schreur

1940 – 2023

Op 5 juli ontvingen wij het droeve bericht van het plotselinge overlijden van Frans Schreur.

Wij kennen hem als zeer betrokken bij onze vereniging. Vanaf begin jaren zeventig was Frans lid van het bestuur van de toenmalige IJsvereniging Ommen. Gedurende de laatste jaren van zijn bestuursperiode was hij penningmeester.
Samen met echtgenote Jannie voerden zij tientallen jaren het beheer over het clubgebouw bij onze ijsbaan. Eind 2007 ging Frans, mede om gezondheidsredenen, stoppen met zijn activiteiten voor de vereniging. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erelid.
Zijn inzet voor de vereniging en daarbuiten is niet onopgemerkt gebleven. Hij ontving daarvoor een koninklijke onderscheiding te weten Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het Bestuur.