De vereniging

In 2006 is schaatstrainingsgroep De Doorloper samen gegaan met IJsvereniging Ommen. Sinds dat moment heet de verenging IJsvereniging De Doorloper Ommen.

Deze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en de Nederlandse ToerFietsUnie (NTFU).

IJsvereniging De Doorloper Ommen heeft drie afdelingen: de natuurijsbaan, de schaatsgroep en de fietsgroep.

 

Geschiedenis

Op 21 januari 1969 werd de vereniging opgericht. Eerst onder de naam IJsclub Ommen. Na een fusie in 2006 met de plaatselijke schaatstrainingsclub tot “IJsvereniging De Doorloper Ommen”. Ommen heeft eerder meerdere schaatsclubs gekend. Toen het tijd werd voor een heuse ijsbaan in Ommen werd de ijsclub Ommen opgericht. Eerste prioriteit van het bestuur was dan ook het aanleggen van een eigen ijsbaan. De gemeente kwam de ijsvereniging tegemoet door het benodigde terrein beschikbaar te stellen. Dat was het Laarbos, waar voetbalvereniging OZC juist was verkast naar de voetbalvelden in de woonwijk De Strangen. Dus kon de nieuwe ijsvereniging dit laag gelegen grasland van de gemeente huren om er vervolgens een mooie ijsbaan aan te leggen. De gemeente trok er 20.000 guldens vooruit en met de opbrengst van een inzamelingsactie kon in Het Laar een mooie 400 meter wedstrijdbaan aangelegd worden met krabbelbaantje. Lange tijd moet voor het omkleden van de schaatsers gebruik gemaakt worden van noodvoorzieningen en werd vanuit een caravan warme chocolademelk verkocht. Later kwam er een houten keet met in het midden een potkachel. Dat duurde tot 1987. Toen kon eindelijk ook een nieuw clubpaviljoen bij de ijsbaan geopend worden, die de toepasselijk naam kreeg van “De IJskelder”, genoemd naar de naast liggende ijskelder van Huize Het Laar.

IJsclub in Ommen 1919

De Doorloper bestaat Sind 1969, maar exact 100 jaar terug was reeds sprake van een IJsclub in Ommen. De in 1919 opgerichte vereniging maakte gebruik van een ondergelopen weiland de Reggemars in het Laarbos pal aan de Regge en eigendom van Baron van Pallandt van Eerde. Op de eerste ‘hardrijderij’ van de nieuwe ijsvereniging is veel publiek uitgelopen terwijl muziekvereniging Crescendo voor een gezellige sfeer zorgt, weet de krant van toen te melden. Als de gemeente in 1932 eigenaar wordt van het Laarbos moet de ijsclub uitzien naar een vervangende ijsbaan. Jonkheer A. Stoop is dan voorzitter van de IJsclub Ommen en tevens bewoner van Huis Olde Vechte. Hij biedt de gracht aan van zijn huis Olde Vechte voor ijsplezier. Behalve Stoop zitten dan in het bestuur mejuffrouw Ans v. d. Boon en de heren H. de Lang, G. de Vries, C. J. Siero, H. Terra en W. Gort. De Ommenaren binden er graag hun gladde ijzers onder om op het ijs te kunnen zwieren. Ook is er hardrijderij. Zo zijn er bijvoorbeeld wedstrijden in januari 1940. 

Door de jonkheer weggejaagd

In 1940 is het ook de laatste keer dat de ijsclub terecht kan op de gracht van de Olde Vechte. In dat jaar heeft jonkheer Stoop te maken met visstroperij. Onbekenden laten snoeken uit zijn gracht verdwijnen. Stoop houdt de ijsclub verantwoordelijk en jaagt ze voorgoed van de Olde Vechte af. De Ommer schaatsliefhebbers kunnen gelukkig uitwijken naar de gracht van Huize Het Laar. De gemeente laat als eigenaar van het landgoed het gebruik oogluikend toe. In 1952 wordt opnieuw een ijsclub gevormd: IJsclub Het Laar. De gemeente werkt mee om een ijsbaan in het Laarbos te maken en wil dat deze baan de komende winter nog in gebruik kan worden genomen. De locatie is de spiegelgracht achter Huize Het Laar die daarvoor wordt doorgestoken. Een comité gevormd uit een zevental deskundigen bekijkt hoe een ijsbaan het beste geëxploiteerd kan worden. Voorwaarde vooraf is wel dat de ijsbaan op zondagen gesloten moet zijn. Missie geslaagd, want op 13 december 1952 kan de ijsbaan Het Laar officieel gepend worden.  De ijsbaan ziet er werkelijk fraai uit en voldoet aan de gestelde eisen om eventuele wedstrijden te organiseren. Het bestuur van de nieuwe IJsclub Het Laar bestaat dan uit de heren: Voorzitter Joh. Hurink, H. van Elburg, secretaris, C.J. Siero, van Wijnbergen, F. Beunk, Joh. Steen, H.A.L. Lambregts, G.J. Seinen en H. Letteboer. Tot eind zestiger jaren is er geschaatst op de gracht van Huize Het Laar. Van een ijsvereniging die wedstrijden organiseerde was echter geen sprake meer. Tot 1969. Dan vinden enkele Ommenaren het tijd worden dat Ommen een echte schaatsbaan krijgt. Op 21 januari 1969 volgt dan de oprichting van IJsvereniging Ommen en niet veel later kan de nieuwe ijsbaan geopend worden.

In de bossen van Het Laar

Nog steeds maakt de club gebruik van deze schaatsaccommodatie op het gemeentelijke landgoed Het Laar. Met een waterinlaat van de Regge is de ijsbaan in de wintermaanden verzekerd van voldoende water. Alleen de ligging in de bossen is vaak redenen dat de ijsbaan bij vorst enkele dagen later open is dan de ijsbanen die in open vlakten zijn gelegen. Maar de sfeer op de baan rondom de bossen is niet te evenaren. Daarvoor krijgt het IJsclubbestuur dan ook vaak complimenten van de schaatsers. Omdat de ijsvereniging zich meer concentreerde op de instandhouding en exploitatie van de natuurijsbaan en minder aandacht had voor het schaats-technische gedeelte, leidde dat er toe dat op 10 september 1990 een nieuwe ijsvereniging in Ommen werd opgericht met de naam Schaatstrainingsgroep De Doorloper. Op 21 november 2005 fuseerde de ijsvereniging en De Doorloper tot één vereniging onder de naam van “IJsvereniging De Doorloper Ommen” met als doel het schaatsenrijden en de schaatsport te bevorderen. De club bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat zodra de ijskoorts begint de ijsbaan er prima bij ligt zodat Ommen de ijzers onder kan binden en baantjes kan trekken. De vereniging die aangesloten is bij de KNSB kent twee afdelingen. Een afdeling natuurijsbaan die zich voornamelijk richt op de clubaccommodatie en een afdeling schaatstrainingsgroep. Deze laatste richt zich in de zomermaanden ook op fietstourtochten.

Het bestuur

Bestuur

Voorzitter: André Hoogeveen

Secretaris: Wim Feddema

Penningmeester: Dick Boschman

Lid: Arjan van Lenthe en Hendrik Bouwmeester