De Doorloper en burgerinitiatief werken aan plan voor combibaan op het Westbroek (update 28-03)

Na vele jaren met gesprekken met de gemeente, om een geschikte lokatie te vinden om de skeeleractiviteiten weer op te pakken binnen de vereniging, wordt voor het eerst serieus gekeken naar mogelijkheden op het sportpark Westbroek. Het burgerinitiatief  “combi schaats-skeelerbaan Ommen” heeft de samenwerking met de De Doorloper opgezocht en daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat we een gezamenlijk belang en wens zien.

De initiatiefgroep heeft in februari een globaal plan bij de gemeente gepresenteerd voor de ontwikkeling van een combibaan op het Sportpark Westbroek. Voor verdere inpassing in het integraal huisvestingsplan voor de buitensportaccommodaties heeft de gemeente gevraagd om een actuele begroting op te stellen. Hiervoor wordt in samenwerking met de KNSB de verdere details uitgewerkt om een offerte bij de betreffende aannemers op te kunnen vragen.